• catalan
 • Bases y condiciones del sorteo

  Fes-te’n membre

  Entrar amb facebook

  En clicar 'Entra amb Facebook' confirmes que acceptes la política de privacitat i protecció de dades i autoritzes el tractament de les teves dades segons els termes informats.  O REGISTRA-T’HI

  Si us plau, completa la informació següent.
  Tots els camps són obligatoris.

  • Si continues amb el procés de registre, entenem que acceptes la nostra Política de galetes

  Accedeix al teu compte


  No tens compte?
  No recordo la meva contrasenya

  • Comparteix-nos a:

  GUANYA DUES ENTRADES PER LA FINAL DE LA CHAMPIONS A BERLÍN

  GUANYA DUES ENTRADES PER LA FINAL DE LA CHAMPIONS A BERLÍN

  MyCausa sorteja dues entrades per la Final de la Champions League - FC Barcelona vs Juventus- entre els participants del crowdfunding a favor dels projectes de la Fundació Laureus Espanya. Participa amb 20€ i entra al sorteig de dues entrades pel 6 de juny a Berlín.

   El Barça i la Juve es veuran les cares al Berliner Olympiastadion de la capital alemanya per disputar la final de la UEFA Champions League. El Barça pot aconseguir la seva cinquena Champions i la Juve té la possiblitat de celebrar la seva tercera, 12 anys després de la seva última final. 

   Aquest partit promet ser un gran espectacle perquè compta amb grans figures com Neymar, Suárez, Morata, Pogba i el guanyador de 4 pilotes d’or, Leo Messi. D’altres grans estrelles com Pirlo, Buffon o Xavi podrien disputar la seva darrera final.

   El termini per participar en el sorteig comença el dijous 21 a les 10h i acaba el proper dijous 4 a les 12h

   No deixis escapar l'oportunitat de fer realitat el teu somni i viure aquesta final històrica alhora que col.labores amb una causa solidària. Quantes més vegades participis al sorteig, més possibilitats tens de guanyar! (Per exemple, 100€ són 5 participacions al sorteig).

   MyCausa ajudarà amb la logística del viatge del guanyador a Berlín.

   #ChampionsMyCausaLaureus

  condicions

  BASES DEL SORTEIG DE MYCAUSA DE DUES ENTRADES PEL PARTIT DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS BERLIN 2015

   

  Dates: Del 2015.05.21 fins al 2015.06.04

  Premi: 2 Entrades per al partit de la Final de la UEFA Champions League 2015 que se celebrarà a Berlín el proper 2015.06.06.

  L'empresa organitzadora del Sorteig és MYCAUSA, SL (En endavant MYCAUSA) amb domicili a Barcelona, ​​carrer placeta Montcada número 9, 1r entl., Amb CIF: B66287251 i degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 44.298, foli 172, full 452.082, INSCRIPCIÓ 1ª.

  El fet de participar en el Sorteig implica la total acceptació d'aquestes Bases legals (d'ara endavant les "Bases") així com el criteri de MYCAUSA pel que fa a la resolució de qualsevol interpretació o controvèrsia sobre les mateixes.

  Podran participar tots aquells usuaris majors de 18 anys i que compleixin un qualsevol dels següents requisits fins al dia 4 juny 2015 a les a les 12.00 GTM + 1:

  És indispensable que tots dos requisits indicats es compleixin perquè la participació en el sorteig sigui vàlida.

  Aquesta participació és totalment gratuïta i no suposa cap obligació de compra. Quedaran excloses del sorteig totes aquelles persones relacionades directament amb MYCAUSA SL.

  El termini de participació en el sorteig s'iniciarà el dia 21 de Maig de 2015 i finalitzarà el dia 4 juny 2015 a les 14.00 GTM + 1.

  L'elecció del guanyador es realitzarà a la seu social de MYCAUSA el dia 4 juny 2015 mitjançant sorteig aleatori a través del qual serà conegut el participant guanyador.

  L'organització del sorteig es reserva el dret a modificar la data de realització del sorteig, si causes de força major o altres d'índole similar així ho exigissin. La modificació de la data, així com la informació sobre la nova data del sorteig, tindran, si és el cas, la mateixa publicitat que les presents Bases Legals.

  La realització del sorteig aleatori s'efectuarà mitjançant la funció de PHP srand que obté un nombre aleatori en funció d'una llavor de temps dins del rang entre 1 i X participants. La relació del nombre i la persona guanyadora anirà en funció de la seva posició a la base de dades a mesura que es vagin afegint a aquesta.

  Partint de l'esmentada full de càlcul, en la qual es trobaran bolcats tots els participants en el sorteig, amb el seu identificador numèric exclusiu, es procedirà a l'extracció a l'atzar, per mètodes automatitzats, d'un dels números o identificadors numèrics, d'entre el total de participants en el sorteig, sent que el participant al qual correspongui tal nombre, serà determinat com a guanyador del sorteig.

  Igualment, serà extret a l'atzar, pel mateix sistema, un altre número o identificador numèric addicional, d'entre el total de participants en el sorteig, prèviament exclòs el número que hagi determinat el guanyador, sent que al participant a què corresponga tal nombre serà determinat com a reserva o suplent.

  El reserva o suplent substituirà el guanyador, per al cas que el guanyador no complís els requisits de participació exigits en les presents Bases Legals, o resultés impossible la seva localització, transcorreguts 1 dia natural des de la realització del sorteig.

  A aquests efectes, s'estableix expressament que, serà el reserva o suplent qui substitueixi al guanyador; en el cas que el reserva o suplent incorri també en algun dels supòsits establerts en el paràgraf anterior, l'organització d'aquest sorteig es reserva el dret de declarar el sorteig desert, o bé de repetir el sorteig; l'organització optarà per una o altra opció, la seva única discrecionalitat.

  La designació del guanyador no ser objecte de recurs i no s'acceptaran reclamacions ni d'entaular cap tipus de correspondència al respecte.

  El resultat del sorteig es donarà a conèixer en la pàgina de Facebook, compte de TWITTER ia la pàgina web de Mycausa.com indicant el guanyador i el suplent.

  El guanyador del sorteig haurà de respondre en el termini màxim d'1 dia natural deixant un comentari en la pròpia publicació on s'anuncia el guanyador. A més, haurà d'escriure a l'adreça lopd@mycausa.com indicant la seva acceptació al premi i el seu número de telèfon per contactar directament. Si transcorregut aquest termini, el guanyador no ha respost al missatge, s'entén que desisteix del mateix. En aquest cas, MYCAUSA, S.L. publicarà al seu portal web i compte de Facebook que el premi s'assigna al suplent qui haurà en el termini d'1 dia natural escriure a la mateixa adreça indicant la seva acceptació del premi i el seu número de telèfon, el que si no realitzés implicaria que desisteix del premi.

  El guanyador i el suplent accepten i permeten expressament que els seus noms siguin publicats a les xarxes socials de Facebook i Twitter, així com al portal web de Mycausa.com. També accepten i cedeixen els seus drets d'imatge respecte de les fotos de perfil perquè siguin mostrades a la pàgina d'Mycausa.com així com a la seva pàgina de Facebook i compte de Twitter. Tot això sense dret a cap contraprestació econòmica.

  En participar en aquest sorteig, el participant accepta que MYCAUSA utilitzi qualsevol declaració feta per ell / a sobre el sorteig i / o sobre el premi en relació amb la publicitat que MYCAUSA realitzi sobre el sorteig, en qualsevol mitjà, sense límit en el temps ni en l'àmbit territorial.

  El lliurament del premi es realitzarà a Berlín el mateix dia 2015.06.06 de la Final en l'horari i lloc a convenir entre l'organització i el guanyador.

  Qualsevol informació o dubte referent a les bases del sorteig s'atendran a través de la pàgina de Facebook i Twitter, així com a través del portal web de Mycausa.com

  De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, s'informa als participants del sorteig, que les dades subministrades pels guanyadors podran ser incorporades al corresponent fitxer automatitzat de Mycausa SL Aquestes dades seran utilitzades per identificar-lo com usuari de Mycausa SL Es podrà en qualsevol moment exercitar de manera gratuïta els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades contactant amb Mycausa.

  En el no disposat en les presents Bases, aquest sorteig se sotmetrà al que disposa la normativa espanyola aplicable al moment en què es realitza. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en una promoció a Facebook i Twitter, que els noms que vagin a ser publicats en els suports seran compartits i visualitzats per la resta d'usuaris de Facebook i Twitter sense que això infringeixi la seva privacitat. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de Facebook i Twitter on es desenvolupa el mateix i, en particular, l'exoneració completa de Facebook i Twitter de tota responsabilitat, així com el reconeixement que la promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook i Twitter.

  L'organització d'aquest sorteig, així com qualsevol de les empreses o entitats relacionades amb el present sorteig, si n'hi ha, no assumiran cap responsabilitat derivada dels danys i / o perjudicis de qualsevol naturalesa, que poguessin patir els participants del present sorteig i / o un tercer, com a conseqüència de la participació en el sorteig, o de les eventualitats lligades, directament o indirectament, amb el mateix ni de l'autenticitat o qualitat del propi bé objecte del sorteig.

  En concret, s'estableix expressament l'exoneració de responsabilitat de l'organització, així com de qualsevol de les empreses o entitats relacionades amb el present sorteig, si n'hi ha, derivada dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin patir els participants del present sorteig i / o un tercer, i que vinguin derivades, amb caràcter enunciatiu, i no limitatiu, de:

  -La Falta de disponibilitat, manteniment, fiabilitat o efectiu funcionament de la pàgina web de Facebook, del perfil d'usuari que l'organitzador del sorteig posseeix a la xarxa social Facebook, dels seus serveis i continguts, així com del seu compte a la xarxa Twitter .

  En aquest sentit, l'organització d'aquest sorteig exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels danys i / o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués sofrir l'usuari i / o un tercer, que vinguin derivats de la manca de disponibilitat, continuïtat o mal funcionament dels esmentats llocs web, i que poguessin afectar o impedir la participació en el present sorteig, el seu normal desenvolupament o la correcta transmissió dels continguts.

  - La falta de licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels continguts posats a disposició del públic mitjançant el perfil d'usuari que l'organitzador del sorteig posseeix a la xarxa social Facebook, o el compte de Twitter sempre que els mateixos no siguin directament gestionats i / o controlats per l'organitzador del present sorteig.

  -De Les opinions abocades, ni de la informació transmesa pels usuaris de Facebook o Twitter, ja siguin o no participants en el present sorteig.

  -De Cap ús que, en general, pugui fer l'usuari de Facebook Twitter i / o un tercer de la pàgina web de Facebook, o del perfil d'usuari que l'organitzador del sorteig posseeix a la xarxa social Facebook o el seu compte de Twitter, i / o dels continguts posats a disposició del públic a través dels mateixos, que resulti contrari a la bona fe, la moral, l'ordre públic, els bons costums, o les disposicions establertes en la legislació i normativa vigents en la matèria.

  -Degut a la magnitud d'aquest esdeveniment, no podem garantir que siguin dues entrades juntes. 

  En el cas que l'organització del sorteig o qualsevol altra entitat lligada professionalment al present sorteig, detectin qualsevol tipus d'anomalia, o sospitin que un participant està impedint, per qualsevol mitjà, el normal funcionament o desenvolupament del sorteig, ja sigui alterant il·lícitament la seva registre i participació, falsejant la seva participació, utilitzant informació no autoritzada mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o duent a terme un ús dels continguts posats a disposició que resulti inadequat, il·lícit o contrari a la normativa vigent i / oa les presents Bases Legals, es reserva el dret d'eliminar de forma unilateral la participació d'aquest usuari en el present sorteig, així com de perseguir aquestes conductes, amb tots els mitjans que l'ordenament jurídic posa a la seva disposició.

  Per tant, l'organització d'aquest sorteig es reserva el dret d'eliminar del registre i participació a qualsevol usuari que evidenciï, o del que se sospiti, una actuació irregular en el sentit descrit sense previ avís.

  L'organització d'aquest sorteig s'informa el participant que resulti premiat, que haurà de realitzar la declaració oportuna del premi de conformitat amb la legislació vigent.

  L'organització d'aquest sorteig es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases legals i condicions de participació, que tindran el mateix grau de publicitat que les presents Bases Legals.

  Les presents Bases Legals estaran en tot moment disponibles per als participants en el present sorteig a la pàgina web de mycausa.com, en el perfil d'usuari que l'organitzador del sorteig posseeix a la xarxa social Facebook, així com a través del seu compte de Twitter.

  - Veure més a: http://www.mycausa.com

  enviament

  L'entrega de les entrades serà a Berlín. 

  MyCausa es posarà en contacte amb el guanyador per concretar els detalls de l'entrega.